​​​​تقویم های رومیزی 1402

تقویم رومیزی 1402 اختصاصی

​​چاپ اختصاصی با حداقل تیراژ

​​​13 برگ تمام اختصاصی
گلاسه 200 گرم
ورنـــی براق
تیــراژ:
5000/2000/1000/500/250

​​​لیست قیمت تقویم 1402

تیراژسایز 14.5×20سایز 10×22سایز 10×16سایز 9.5×11.5
25010.500.000 تومان15.500.000 تومان8.630.000 تومان8.530.000 تومان
50015.800.000 تومان14.800.000 تومان12.200.000 تومان11.650.000 تومان
100023.800.000 تومان21.300.000 تومان18.220.000 تومان17.425.000 تومان
200039.800.000تومان35.800.000تومان29.570.000تومان27.5800.000تومان
500092.000.000تومان83.500.000تومان67.700.000تومان62.890.000تومان