«طـــراحـی گـــرافــیـک، به فرآیند ارتبـاط بصری و حل مسـئله با استـفاده از یک یا چـنـد تـایپـوگـرافی، عکـس و تصـویر‌ســـازی گفـتــه می‌شـود. طراحان گرافیکی از طـریق خـلق و ادغـام نشـانه‌ها، متون و تصـاویــر تـــلاش می‌کنـند تا ایده و یا پیـغامـــی را به شکـل بصری به عمــوم ارائه نمــایند. آنها به ایــن مـنـظـور و بـرای رسیـدن به ترکیــب‌بنـدی لازم در آثـار خود از تایپـوگرافی، انــواع هنــرهای دیــداری و تکنــیک‌هـــای صفـحـه‌آرایی نـهـایت بـهــره را می‌گیــرند. از جمــله کاربردهـای رایـج طــراحـی گرافیـکی مـی‌تـوان به خلـق لوگو‌هـای تجـــاری و بــرنــد‌ســازی، صفــحـه‌آرایـــی و زیبـــا‌ســــازی مجلــات، کتــــاب‌هـــا و روزنــامـــه‌هـــا اشــاره کـــرد. ضمــن ایـنــکه هــنـر مــــورد اشـــاره در مـــوارد دیــگـــری مـــانـنــد طـــراحــی محیــطـی، صنـعـت تبلـیـغـات، طراحـی وب، بســته‌بنـدی محـصولات و… نیـز به شـکل گسترده‌ای مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.»
آگاهی از اصول طراحی گرافیک به هر کــسی کـه به ایـن کار عــلاقه‌منـد اســت یا به آن اشــتغال دارد، کمـک مـی‌کند تا به شکلی علمی‌تر و صد البته بهینه‌تر آثار خود را ایـجاد نمایـد و در نهایت طـرح‌هایی را خـلق کند، که با مخاطب ارتباط بصری را به صورتی مطلوب‌تر برقرار می‌سازند.
چند درس کوتاه و مهم از یک معلم گرافیک:
ازآنچه که دارید استفاده کنید. از لحظه، از تکنولوژی، یا حتی تکنولوژی را نادیده بگیرید و از مداد، کاغذ و از مغزتان استفاده کنید.
منتظر الهام و لحظه‌‌ی ناب نباشید. تلاش کنید مسائل را حل کنید. به ایده‌ها وفادار باشید و با اشتیاق وارد کار شوید، و یاد بگیرید که خودتان فکر کنید و واکنش سریع داشته‌باشید.
فرآیند انتقادی، مرا ازلحاظ فکری سرپا نگه می‌دارد و مرا مجبور می‌کند آنچه را که در کار خودم مطرح می‌کنم تمرین کنم و این نه‌ تنها ویژگی فرمی و مفهومی گرافیک، بلکه مسئولیت اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و انسانی دیزاین است.
اگر نمی‌توانی ایده‌ای را شرح‌دهی،احـتمالاً ایده‌ای نداری.
کـمــــک کـــردن به دیگران بــرای بهــتردیدنکارشان، راهـی است بــرای کـمـک
به خــودت بـرای دیـدن کـارَت.
شـــور و شــوق اهمــیـت دارد.
دیــزایـن مســئــولیــت اسـت.
اگر درســت نیست انجامش نده و اگر
درســــت اســت، مـعـطـل نــکـن.
زیـبـایــش کـــن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *