چاپ

چاپ را در اصطلاح، انتقال مطالب شامل نوشته‌ها، تصاویر، اعداد و علائم بر روی یک حامل فرم و انتقال آن بر روی یک سطح چاپ شونده و تکثیر آن به شمارگان زیاد می‌گویند.

بهترین منبع داشتن اطلاعات چاپ می توایند اینجا کلیک کنید.

ما در افق نو با داشتن تجهیزات و ماشین آلات متنوع امکان تحقق بخشیدن به ایده های شما را در تیراژ مختلف (حتی یک عدد) را داریم.
این مجموعه درفضایی بالغ بر 2000 متر مربع  چاپخانه و ماشین آلات مدرن از جمله:

  • یک عدد دستگاه چاپ5 رنگ 4.5 ورقی
  • 2 عدد دستگاه چاپ 5 رنگ 2 ورقی
  • دستگاه افست لیبل پرینت (چاپ رول)
  • 2 عدد دستگاه چاپ 2 رنگ 4.5 ورقی
  • 2 عدد دستگاه چاپ تک رنگ 2ورقی